Przerejestrowania

DANE PSA:


DANE HODOWCY:


DANE NOWEGO WŁAŚCICIELA

ADRES KORESPONDENCYJNY:Uwagi! Wystaw opinię o hodowcy:


Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych w Klubie Kynologicznym w Polsce i w bazie Safe Animal. Dane osobowe umieszczone w dowodzie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie będą udostępniane osobom trzecim-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)